Поддръжка и обновление на уеб сайт

Поддръжка на сайта - комплекс от мерки, насочени към поддържане на здравето и развитие на сайта, както и създаване на траен интерес към сайта на целевата аудитория.

Ние предлагаме набор от дейности, които ще помогне за задържането на вниманието и интереса на потребители, клиенти и партньори.

Поддръжката на информацията на сайта включва:

Поддръжката на дизайна на сайта включва:

Поддръжката на структурата на сайта включва:

Други предимства на поддръжката: